Korpusi ar birku apguvēju (3)

LaVA

Latviešu valodas apguvēju korpuss

2018–2021, 192 000 vārdlietojumi (241 000 tekstvienību)

VVPP

Valsts valodas prasmes pārbaudes darbu korpuss

2017–2018, 150 000 tekstvienību

Pārspriedumi

Skolēnu pārspriedumu korpuss

2018–2021, 185 000 vārdlietojumu (226 000 tekstvienību)