Korpusi ar birku diahronisks (1)

Senie

Latviešu valodas seno tekstu korpuss

2002–.., 1,1 milj. vārdlietojumu