Korpusi ar birku literārs (2)

LatSenRom

Latviešu senākie romāni

2019–2021, 2,6 milj. vārdlietojumu (3,3 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LNB

Rainis

Raiņa darbu korpuss

2018, 1,6 milj. vārdlietojumu (2,3 milj. tekstvienību)
Izstrādātāji: LU MII