Korpusi ar birku paralēls (1)

LiLa

Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss

2011–2013, 8 milj. vārdlietojumu