Korpusi ar birku runas (3)

LAMBA

Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss

2015–2017, 134 stundas, t.sk. ortogrāfiski marķētas 34 stundas

ITKC

Latviešu valodas runas atpazīšanas korpuss

2013, 100 stundas

LaRKo

Latviešu valodas runas korpuss

2014, 8 stundas