Korpusi ar birku sintakse (3)

LVTB

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss

2010-2022, 16 803 teikumi (282 167 tekstvienības) (v2.10)
Izstrādātāji: LU MII

FullStack-LV

Daudzslāņu valodas resursu kopa

2017–2019, 13 691 teikums
Izstrādātāji: LU MII

UDLV-LVTB

Latviešu valodas universālo atkarību korpuss

2015-2022, 16 803 teikumi (282 671 tekstvienība) (v2.10)
Izstrādātāji: LU MII