Korpusi ar birku sintakse (3)

LVTB

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss

2010-2021, 15 984 teikumi (265 722 tekstvienības) (v2.9)
Izstrādātāji: LU MII

UDLV-LVTB

Latviešu valodas universālo atkarību korpuss

2015-2021, 15 984 teikumi (265 722 tekstvienības) (v2.9)
Izstrādātāji: LU MII

FullStack-LV

Daudzslāņu valodas resursu kopa

2017–2019, 13 691 teikums
Izstrādātāji: LU MII