Korpusi ar birku tīmekļa (1)

Tīmeklis 2007

Latviešu valodas tīmekļa korpuss

2006–2007, 99 milj. vārdlietojumu (123 milj. tekstvienību)