Barometrs  Meklēt korpusā

Interneta agresivitātes indekss

Korpusā ir iekļauti internetā publicētie ziņu portālu (Apollo, Delfi, TVNET) komentāri. Šie dati ar īpašu rīkkopu ļauj analizēt agresīvas komunikācijas tendences tiešsaistē - indekss tiek rēķināts pēc tā, cik daudz agresīvu atslēgvārdu sastopami komentāros.

Publikācija, uz kuru atsaukties:
A. Rozukalne and V. Kleinberga and N. Gruzitis
COVID-19 News and Audience Aggressiveness: Analysis of News Content and Audience Reaction During the State of Emergency in Latvia (2020–2021)
Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, 2, 141-147, 2021
PDF
Korpusa apjoms 25,2 milj. komentāru (620 milj. tekstvienību) (2021)
Izstrādes periods 2011–..
Izstrādātājs Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Rīgas Stradiņa universitāte
Finansējuma avots Tiesībsarga birojs, Frīdriha Eberta fonds, VPP "Covid-19 seku mazināšanai" (VPP-COVID-2020/1-0013)
Mājaslapa http://barometrs.korpuss.lv/