Barometrs 

Meklēt korpusā

Interneta agresivitātes indekss

Specializētā korpusa platforma un tās rīki ir izstrādāti, lai pētītu ar agresiju saistīto noskaņojumu tiešsaistē - ziņu portālu komentāros. Ar šo rīkkopu ir iespējams identificēt interneta portālu ziņas, kuras tiek visagresīvāk komentētas, kā arī pētīt agresīvas komunikācijas tendences.

Korpusa apjoms     19,8 milj. komentāru
Izstrādes periods     2011–2014
Izstrādātājs     LU MII, Rīgas Stradiņa universitāte
Finansējuma avots     Tiesībsarga birojs, Frīdriha Eberta fonds, bāzes finansējums