Emuāri Meklēt korpusā

Latviešu valodas emuāru korpuss

Latviešu valodas emuāru korpuss izstrādāts M. Laizāna bakalaura darba ietvaros. Tas sastāv no manuāli apkopotu emuāru automātiski izgūtiem tekstiem.

Izstrādes periods 2014-2015
Korpusa apjoms 8 mlj. vārdlietojumu
Izstrādātājs LU MII