FullStack 

Meklēt korpusā

Daudzslāņu valodas resursu kopa

Daudzslāņu korpuss teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā. Marķējuma slāņi: Universal Dependencies, FrameNet, PropBank, nosauktās entitātes, koreferences, Abstract Meaning Representation.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Grūzītis et al. (2018).

Korpusa apjoms     12 691 teikums
Izstrādes periods     2017-2019
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     ERAF praktiskas ievirzes pētījumu programmas projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/219, PostDoc grants Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/188