Korpusa apjoms
Izstrādes periods
Izstrādātājs
Finansējuma avots