LRK2013  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Latviešu valodas runas atpazīšanas korpuss

Korpusā ir iekļauti audioieraksti un to atšifrējumi ortogrāfiskajā transkripcijā. Katram audioierakstam ir pievienoti metadati: ziņas par ieraksta vietu, ieraksta ilgums, runātāja vecums, dzimums un latviešu valodas valodas prasme. Daļa korpusa (apm. 4 stundas) ir marķēta fonētiskajā transkripcijā. Korpuss galvenokārt tiek izmantots runas atpazīšanas risinājumu izstrādei. Nav publiski pieejams.

Publikācija, uz kuru atsaukties:
M. Pinnis and I. Auzina and K. Goba
Designing the Latvian speech recognition corpus
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), 2014
PDF
Korpusa apjoms 100 stundas (1,1 milj. tekstvienību)
Izstrādes periods 2013
Izstrādātājs Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, SIA Tilde, SIA LETA
Finansējuma avots Eiropas Reģionālās attīstības fonds (KC/2.1.2.1.1/10/01/001, projekts Nr. 2.9)
Mājaslapa http://runa.korpuss.lv/
Citas publikācijas
I. Auzina and M. Pinnis and R. Dargis
Comparison of rule-based and statistical methods for grapheme to phoneme modelling
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, 268, 2014
PDF DOI
A. Znotins and K. Polis and R. Dargis
Media monitoring system for Latvian radio and TV broadcasts
Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH), 2015
PDF