LVK2013 

Meklēt korpusā

Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss

Vispārīgs latviešu valodas tekstu korpuss, kurā iekļauti dažādu žanru mūsdienu (kopš 1991. gada) autentiski teksti ar metadatiem: periodika (55%), daiļliteratūra (20%), zinātniski teksti (10%), normatīvie akti (8%), citi teksti (5%), Saeimas stenogrammas (2%).
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Levāne-Petrova (2012).

Korpusa apjoms     4,5 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods     2007–2013
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     Latviešu valodas aģentūra