LVK2013 Meklēt korpusā

Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss

Vispārīgs automātiski morfoloģiski marķēts latviešu valodas tekstu korpuss (apm. 4,5 milj. vārdlietojumu).

Izstrādes periods 2007–2013
Korpusa izmērs 4,5 milj. vārdlietojumu
Izstrādātāji LU MII