LVK2018 Meklēt korpusā

Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss

Vispārīgs automātiski morfoloģiski marķēts latviešu valodas tekstu korpuss (apm. 10 milj. vārdlietojumu).

Izstrādes periods 2016–2018
Korpusa izmērs 10 milj. vārdlietojumu
Izstrādātāji LU MII