LVTB Meklēt korpusā

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss

Korpuss ir manuāli marķēts un līdzsvarots, tajā iekļauti dažādu žanru teksti. Teikumu struktūra ir attēlota atbilstoši hibrīdam atkarību-frāžu gramatikas modelim. Divas reizes gadā tiek publicēta jauna korpusa versija. Projekta mājas lapa: http://sintakse.korpuss.lv

Izstrādes periods 2010-2018
Korpusa apjoms 10 172 teikumi (v2.3)
Izstrādātājs LU MII