LVTB  Meklēt korpusā

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss

Latviešu valodas sintaktiski marķētais korpuss ir līdzsvarots manuāli marķēts tekstu korpuss, kas veido apakškopu no vispārīgā latviešu valodas morfoloģiski marķētā korpusa LVK2018. Teikumu struktūras attēlošanai izmantots hibrīds atkarību-frāžu gramatikas modelis.

Korpusa apjoms 13 643 teikumi (220116 tekstvienību) (v2.5)
Izstrādes periods 2010-2019
Izstrādātājs LU MII
Finansējuma avots ERAF praktiskas ievirzes pētījumu programmas projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/219, VPP Nacionālā identitāte