LaRKo 

Meklēt korpusā

Latviešu valodas runas korpuss

LaRKo ir iekļauti plašsaziņas līdzekļos izskanējušo raidījumu un LR Saeimas sēžu audioieraksti un to atšifrējumi ortogrāfiskajā transkripcijā. Katram audioierakstam ir pievienoti metadati: ziņas par ieraksta vietu, ieraksta ilgumu, runātāja dzimumu un aptuveno vecumu.

Korpusa apjoms     8 stundas
Izstrādes periods     2014
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     bāzes finansējums