LaRKo Meklēt korpusā

Latviešu valodas runas korpuss

LaRKo (apm. 8 stundu audio dati) ir iekļauti plašsaziņas līdzekļos izskanējušo raidījumu, arī Latvijas Republikas Saeimas sēžu audioieraksti un to atšifrējumi ortogrāfiskajā transkripcijā. Katram audiofailam ir pievienota metainformācija: ziņas par ieraksta vietu, audiofragmenta ilgumu, runātāju dzimumu un aptuveno vecumu.

Izstrādes periods 2014
Korpusa apjoms 8 stundas
Izstrādātājs LU MII