LiLa 

Meklēt korpusā

Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss

Teikumu līmenī sastatīts korpuss, kurā iekļauti dažādu žanru mūsdienu (kopš 1990. gada) tekstu tulkojumi no lietuviešu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas lietuviešu valodā. LiLa ļauj veikt pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un izstrādāt vārdnīcas, mācību līdzekļus, mašīntulkošanas sistēmas un citus valodas resursus un rīkus.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Utka et al. (2012).

Korpusa apjoms     8 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods     2011–2013
Izstrādātājs     LU MII, Vītauta Dižā Universitāte
Finansējuma avots     Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts HipiLatLit (Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā)