LiLa Meklēt korpusā

Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss

Teikumu līmenī sastatīts korpuss (apm. 8 milj. vārdlietojumu), kurā iekļauti dažādu žanru mūsdienu (kopš 1990. g.) tekstu tulkojumi no lietuviešu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas lietuviešu valodā. LiLa ļauj veikt pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un izstrādāt vārdnīcas, mācību līdzekļus, mašīntulkošanas sistēmas un citus valodas resursus un rīkus u.tml.
Izstrādāts Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstītā projekta "Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā" (HipiLatLit) ietvaros.

Izstrādes periods 2011–2013
Korpusa apjoms 8 milj. vārdlietojumu
Izstrādātājs LU MII, Vītauta Dižā Universitāte