MuLa 

Meklēt korpusā

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss

Specializēts korpuss, kurā noteiktās proporcijās ievietoti latgaliešu rakstu valodā publicēti (1988–2012) teksti ar metadatiem: informācija par teksta autoru, publicēšanas laiku un vietu.

Korpusa apjoms     1 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods     2011–2013
Izstrādātājs     LU MII, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Finansējuma avots     Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts HipiLatLit (Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā)