Rainis 

Meklēt korpusā

Raiņa darbu korpuss

Korpusa apjoms     1,6 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods     2018
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     bāzes finansējums