UDLV 

Meklēt korpusā

Latviešu valodas universālo atkarību korpuss

Korpuss ir marķēts atbilstoši Universal Dependencies (UD) gramatikas modelim. UDLV dati ir automātiski atvasināti no LVTB datiem.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Pretkalniņa et al. (2018).

Korpusa apjoms     13 643 teikumi (v2.5)
Izstrādes periods     2015-2019
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     ERAF praktiskas ievirzes pētījumu programmas projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/219, PostDoc grants Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/188