UDLV Meklēt korpusā

Latviešu valodas universālo atkarību (UD) korpuss

Korpuss ir marķēts atbilstoši Universal Dependencies gramatikas modelim. UDLV dati ir automātiski atvasināti no LVTB datiem. Divas reizes gadā tiek publicēta jauna korpusa versija.

Izstrādes periods 2015-2019
Korpusa apjoms 9920 teikumu (v2.3)
Izstrādātājs LU MII