Jānis Purapuķe


 

Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes
(Iz Baltijas arāju dzīves)

 

Spieķis un divi suņi

 

Ķibele aiz ķibeles