RAINIS

 

Kastaņolas periods

1906-1920

 

 

1918

DIENASGRĀMATA

 

 

24.1.18.

Ņūtons un Galilejs dzimuši abi gandrīz vienā gadā (1643, 42) un dienā (5. un 8. janvārī).

*

Sen jau ievēroju, ka katrs vecums redz tikai sevi: bērns tikai bērnus, jauneklis jaunekļus, vecis vecus. Bet tad arī pierādījums, ka katrā vecumā ir sava noslēgtā dzīve kā lokā un patstāvīga dzīve ar saviem likumiem, kuru vajdzētu ļaut regulēt arī pašam tam vecumam.

(22751/46)

 

 

11.2.18.

Miglas švītras še 300, 400 un tad 1000 metru augstumā; pa starpu nau, vai reti.

*

Putniņš ar garu asti laižas viļņadi, ar garo asti uzsit ķermeni uz augšu, kurš tad atkal noslīd lejup.

(22751/46)

 

 

19.2.18.

Pavasara krāsas - zaļš - dzeltens, zils un balts. Nau nevienas puķes sarkanā zieda. Pārvalda dzeltens.

(22751/46)

 

 

11.3.18.

Cilvēks mirst; un viņa miesas sadalās pamatvielās, bet nekas nezūd. Burtlicis rakstu izjauc un saliek burtus savās kastītēs, - nekas nezūd, burti visi, tikai domas vairs nau. Citā veidā viņa paceļas. Tā cilvēka nau un tas citā veidā paceļas.

(22751/46)

 

 

1.9.18.

Dibināt kultūras misionāru biedrību. Lai misija neuzspiež kristīgas ticības tautām, kurām pašām ticības varbūt augstākas. Lai neuzspiež kapitālismu un viņa tehnisko kultūru un garīgo mežonību. Lai nes tikai zinātni un garīgo kultūru, kādu prasa tai tautas: medicīnu, higiēnu, poēziju, mūziku.

Viena nodaļa mazo tautu palīdzēs: kultūru nest un aizstāvēt nāciju savienības priekšā.

(100459)