Tālas noskaņas zilā vakarā

 

 

 

Ieskaņa

 

Aiz apmiglota loga

 

Piekvēpis gaiss

 

Trejkrāsainā saulītē

 

Zem vientulības tumšzaļiem spārniem

 

Nakts ēnas

 

Zelta tvaiks

 

Priekšpavasars

 

Epilogs