Lu§tesśpehle no Semmneeka kas par Mui§chneeku tappe pahrwehr§ts un weena Paśakka no Drauga Lizzepura (StendAJ1790_LSMP)

 
  • bibliogrāfija
  • vārdformu biežuma saraksts (CS):    (top 1000)    (pilns)
  • vārdformu biežuma saraksts (LC):    (top 1000)    (pilns)
  • vārdformu indekss (CS):    (pilns)
  • vārdformu indekss (LC):    (pilns)

CS - reģistrjūtība (case sensitive)
LC - reģistrnejūtība (lower case)

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015