Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa statistika

 

Tekstu korpusa līdzsvarotība

 

Periodikas līdzsvarotība

 

Populārās periodikas līdzsvarotība

Uz sākumu