Pārspriedumi  Meklēt korpusā Vārdu biežuma saraksts

Skolēnu pārspriedumu korpuss

Korpusā apkopoti 468 pārspriedumi no 12. klases latviešu valodas eksāmenu darbiem. Tie ir latviešu mācībvalodas vidusskolu, mazākumtautību skolu un valsts ģimnāziju audzēkņu darbi no Kurzemes, Latgales un Rīgas.

Korpusa apjoms 185 000 vārdlietojumu (226 000 tekstvienību)
Izstrādes periods 2018–2021
Izstrādātāji Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Finansējuma avots VPP "Latviešu valoda" (VPP-IZM-2018/2-0002)
Mājaslapa http://parspriedumi.korpuss.lv
CLARIN http://hdl.handle.net/20.500.12574/51