Korpusi ar birku specializēts (5)

LAMBA

Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss

2015–2017, 134 stundas, t.sk. ortogrāfiski marķētas 34 stundas

LaRKo

Latviešu valodas runas korpuss

2014, 8 stundas

MuLa

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss

2011–2013, 1 milj. vārdlietojumu (1,3 milj. tekstvienību)

Emuāri

Latviešu valodas emuāru korpuss

2014–2015, 6,6 milj. vārdlietojumu (8 milj. tekstvienību)

Barometrs

Interneta agresivitātes indekss

2011–.., 25,2 milj. komentāru (620 milj. tekstvienību) (2021)