LAMBA Meklēt korpusā

Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss

Korpusā (apm. 34 stundas) ievietoti četru 17–44 mēnešus vecu bērnu runas ieraksti un to atšifrējumi ortogrāfiskajā transkripcijā, kas tapuši 18 mēnešus ilgā laikā (2015. gada aprīlis – 2016. gada septembris). Ieraksti veikti bērnu dzīvesvietā, viņu rotaļu vai ikdienas darbību laikā. Visbiežāk sarunu biedri ir bērnu vecāki. Ortogrāfiski transkribētie dati ir automātiski morfoloģiski marķēti.

Izstrādes periods 2015–2017
Korpusa apjoms 134 stundas (34 stundas ortogrāfiski marķētu audioierakstu)
Izstrādātājs LU MII