LAMBA 

Meklēt korpusā

Morfoloģiski marķēts longitudināls bērnu runas korpuss

Korpuss satur četru 17–44 mēnešus vecu bērnu runas ierakstus un to atšifrējumus ortogrāfiskajā transkripcijā (apm. 34 stundas), kas tapuši 18 mēnešus ilgā laika posmā (04.2015–09.2016). Ieraksti veikti bērnu dzīvesvietā, viņu rotaļu vai ikdienas darbību laikā. Visbiežāk sarunu biedri ir bērnu vecāki. Ortogrāfiski transkribētie dati ir automātiski morfoloģiski marķēti.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Auziņa et al. (2016).

Korpusa apjoms     134 stundas, t.sk. ortogrāfiski marķētas 34 stundas
Izstrādes periods     2015–2017
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     Norvēģijas finanšu instrumenta projekts Nr. NFI/R/2014/053