Saeima 

Meklēt korpusā

LR 5.–12. Saeimas sēžu stenogrammu korpuss

Specializētajā korpusā pieejami teksti, ko deputāti, ministri un citi Saeimas sēžu dalībnieki ir teikuši no tribīnes kopš 1993. gada. Stenogrammās ir marķēti runātāji un to maiņa, pārstāvētā partija, sēžu veidi u.c. informācija.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Darģis et al. (2018).

Korpusa apjoms     21 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods     2013–2018
Izstrādātājs     LU MII, Rīgas Stradiņa universitāte
Finansējuma avots     bāzes finansējums, VPP EKOSOC-LV