Senie Meklēt korpusā

Latviešu valodas seno tekstu korpuss SENIE

Specializēto korpusu (apm. 900 tūkst. vārdlietojumu) veido 16.–18. gs. latviešu rakstu avoti un to indeksi, kuri ļauj ieskatīties latviešu valodas vēsturē, 16.–18. gs. tekstu leksikas, morfoloģijas, sintakses īpatnībās. Seno tekstu korpuss izmantots par pamatu "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izveidē.

Izstrādes periods 2002–2015
Korpusa izmērs 902 986 vārdlietojumu
Izstrādātāji LU Latviešu valodas institūts, LU HZF Baltu valodu katedra, LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija