Senie 

Meklēt korpusā

Latviešu valodas seno tekstu korpuss

Specializēto korpusu veido 16.–18. gs. latviešu rakstu avoti un to indeksi, kuri ļauj ieskatīties latviešu valodas vēsturē, 16.–18. gs. tekstu leksikas, morfoloģijas, sintakses īpatnībās. Seno tekstu korpuss tiek izmantots par pamatu "Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas" izveidē.

Korpusa apjoms     1,1 milj. vārdlietojumu
Izstrādes periods     2002–2018
Izstrādātājs     LU MII, LU HZF, LU LaVI
Finansējuma avots     LZP, VPP, KKF, SFL