Rainis

 

 

Tālas noskaņas zilā vakarā

 

Vētras sēja (pavasara dziesma)

 

Jaunais spēks

 

Klusā grāmata

 

Ave sol!

 

Tie, kas neaizmirst (rudens dziesma)

 

Gals un sākums (viena rituma ziemas dziesma)

 

Dagdas piecas skiču burtnīcas (romāns dzejoļos)

 

Zelta sietiņš

 

Puķu lodziņš

 

Vasaras princīši un princītes

 

Lellīte Lollīte

 

Putniņš uz zara

 

Saulīte slimnīcā

 

Saules gadi

 

Mūza mājās

 

Rīta dziesmas

 

Raiņa dzīves laikā publicētie ārpuskrājumu dzejoļi

 

Epus 1905

 

Raiņa dzīves laikā nepublicētie dzejoļi

 

Uzmetumi

 

Mazie dunduri

 

Apdziedāšanās dziesmas III vispārējiem latvju dziesmu svētkiem

 

Septiņi malēniešu  (Ceļojumā uz III dziesmu svētkiem) Joku stāsti

 

Humors un satīra laikrakstos

 

Virpuļi

 

Pusideālists

 

Uguns un nakts

 

Ģirts Vilks

 

Zelta zirgs

 

Indulis un Ārija

 

Pūt vējiņi!

 

Jāzeps un viņa brāļi

 

Spēlēju, dancoju

 

Mušu ķēniņš

 

Mīla stiprāka par nāvi

 

Rīgas ragana

 

Suns un kaķe

 

Krauklītis

 

Daugava

 

Ilja Muromietis

 

Aizsāktās lugas

 

Lugu ieceres

 

Drāmu temati

 

Trijotne un četratnes kope

 

Iecerēto lugu nosaukumi

 

Filmas "Iz nāves bērēm" scenārijs

 

Imants

 

Kurbads

 

Kajs Grakhs

 

Stenka Razins

 

Lielais zaglis Tutanhs

 

Kastaņola

 

Īsproza

 

Aforismi

 

Vēstules

 

Publicistika

 

Raiņa priekšvārdi savu darbu izdevumiem

 

Dienasgrāmata

 

Piezīmes

 

Autobiogrāfiskā romāna materiāli

 

Johans Volfgangs Gēte "Fausts"

 

Tulkotā dzeja