LaVA 

Meklēt korpusā

Latviešu valodas apguvēju korpuss

Korpusā iekļauti to Latvijas augstākajās mācību iestādes studējošo ārvalstnieku darbi, kuri latviešu valodu apgūst kā svešvalodu pirmo vai otro semestri. Teksti ir automātiski morfoloģiski marķēti, un tajos ir manuāli marķētas valodas apguvēju kļūdas.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Kaija & Auziņa (2019).

Korpusa apjoms     100 000 vārdlietojumu (plānotais apjoms)
Izstrādes periods     2018–2021
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     LZP Fudamentālo un lietišķo pētījumu programas projekts Nr. lzp-2018/1-0527