Korpusi ar birku kļūdas (2)

LaVA

Latviešu valodas apguvēju korpuss

2018–2021, 192 000 vārdlietojumi (241 000 tekstvienību)

VVPP

Valsts valodas prasmes pārbaudes darbu korpuss

2017–2018, 150 000 tekstvienību