VVPP 

Meklēt korpusā

Valsts valodas prasmes pārbaudes darbu korpuss

Korpusā ir apkopoti 900 valsts valodas pārbaudes darbu rakstītprasmes testi: no katra valodas apguves līmeņa (A1, A2, B1, B2, C1, C2) datubāzē iekļauti 150 darbi. Iekļauti tikai tie rakstītprasmes testa uzdevumi, kuros ir saistīts teksts. Visos tekstos ir marķētas valodas apguvēju pieļautās kļūdas.
Detalizētāka informācija par korpusa uzbūvi: Darģis et al. (2018).

Korpusa apjoms     146 806 tekstvienības
Izstrādes periods     2017–2018
Izstrādātājs     LU MII
Finansējuma avots     Latviešu valodas aģentūra