Latviešu rakstniecības vēsture

 

 

Priekšvārds

 

I daļa

            Ievads

                1. Rakstniecība

                2. Latvieši

                3. Latviešu valoda

                4. Latviešu rakstniecība

 

            Pirmais laikmets

                Katolicisma laiki

                I. Livonijas hronikas

                    1. Latviešu Indriķa hronika

                    2. Rīmju hronika

                II. Burtniecība

                    1. Tautas dziesmas

                    2. Stāstījumi

                    3. Mīklas

                    4. Īsi izteicieni

                    5. Buramie vārdi

                    6. Ticējumi

                III. Pirmie latviskie raksti

                    1. Latviešu senatnes raksti

                    2. Pirmie latviešu uzzīmējumi

                    3. Katoļu katķisms

 

            Otrais laikmets

                Luterānisma laiki

    Pirmais posms

            Garīgi raksti

                I. Reformācijas laika raksti

                    1. Mārtiņš Luters

                    2. Hronikas

                    3. Pirmās luteriskās latviešu grāmatas

                II. Garīgu rakstu uzplaukums

                    1. Mancelis

                    2. Fīrekers

                    3. Dziesmu grāmata

                    4. Latviešu Bībele

                    5. Katoļu garīgie raksti

                    6. Zinātniska un laicīga satura raksti

    Otrais posms

            Laicīgi raksti

                I. Apgaismošanas gadu simtenis

                    1. Vecais Stenders

                    2. Vecā Stendera biedri un tuvākie pēcteči

                II. Brīvlaišanas laiks

                    1. Atsvabināšanās centieni

                    2. Brīvlaišanas laika rakstnieki

                III. Pēc dzimtbūšanas atcēluma

                    1. Klasicisma atbalsis

                    2. Prozas raksti

                    3. Pirmie latviešu tautības rakstnieki

                    4. Latviešu izglītības veicinātāji un valodas kopēji

Atskats

 

 

II daļa

    Trešais laikmets

            Latviešu nacionālā rakstniecība

    Pirmais posms

            Tautiskie centieni

                I. Atmoda

                    1. Laikmeta raksturs

                    2. Latviešu kustība četrdesmitos gados

                    3. 1856. gads

                II. Cīņas

                    1. Valdemārs

                    2. Alunāns

                    3. Barons

                    4. Spāģis

                    5. Biezbārdis

                    6. Brīvzemnieks

                    7. Kronvalds

                    8. Avīžniecības attīstība

                    9. Latgaliešu raksti

                III. Daiļrakstniecība

                    1. Stāsti

                    2. Neikens

                    3. Lirika

                    4. Tautiskā dzeja

                    5. Pumpurs

                    6. Auseklis

                    7. Kaudzītes Matīss un viņa laikabiedri

                    8. Romāni

                IV. Astoņdesmitie gadi

                    1. Laiku pārmaiņas

                    2. Žurnāli

                    3. Dzejas attīstība

                    4. Teātris un drāma

                    5. Zemnieku stāsti

                    6. Zinātne