Stāsti un noveles


 

Aizvien lillā

 

Andara lūgšana

 

Andriksons

 

Bērtuļa pirksts

 

Brīnuma zālīte

 

Dancis pa trim

 

Gudrā Ediņa

 

Īstā līgaviņa

 

Kāpēc, kāpēc?

 

Kā vecais Zemītis pašu Nelabo redzēja (Jaungada stāstiņš)

 

Laimes klēpī

 

Nauda zeķēs

 

Nezāle

 

Paradīzē

 

Pērkoņa negaiss

 

Purva bridējs

 

Raudupiete

 

Salna pavasarī

 

Spijēnos

 

Stāsts par cūku, kura runājuse

 

Šūpulis

 

Velniņi

 

Vīndedzēs drīzi būs kāzas

 

Zirgs, trīs govis un simts rubļu